THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LÁI XE NĂM 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LÁI XE NĂM 2021
 
I. Điều kiện đối với người học lái xe: 
- Đối với mô tô hạng A1, lái xe ô tô hạng B1, B2 phải đủ từ 18 tuổi trở lên.
- Đối với lái xe ô tô hạng C phải đủ từ 21 tuổi trở lên.

- Có đủ sức khỏe, không vi phạm pháp luật.
II. Thời gian đào tạo, hồ sơ nhập học:
1. Thời gian đào tạo:

- Hạng A1: 02 ngày (Khai giảng liên tục, học vào thứ 7, CN các tuần trong tháng);
- Hạng B2: 90 ngày;
- Hạng C: 135 ngày;

2. Dự kiến lịch khai giảng năm 2021:
STT
Hạng xe/khóa
Khai giảng
Bế giảng
Học phí toàn khóa
A
Hạng B1, B2
1
K130
20/02/2021
20/5/2021
Theo quy định
của Bộ Tài chính
(Cho cả khóa học)
2
K131
19/3/2021
18/6/2021
3
K132
23/4/2021
23/7/2021
4
K133
21/5/2021
20/8/2021
5
K134
09/7/2021
08/10/2021
6
K135
12/8/2021
12/11/2021
7
K136
17/9/2021
16/12/2021
8
K137
15/10/2021
14/01/2022
9
K138
26/11/2021
25/02/2022
 
     
B
HạngC
1
K103
20/02/2021
12/7/2021
Theo quy định
của Bộ Tài chính
(Cho cả khóa học)
2
K104
03/4/2021
03/9/2021
3
K105
05/6/2021
05/11/2021
4
K106
17/9/2021
17/02/2022
5
K107
26/11/2021
26/04/2022
 
     
C
Hạng A1 (mô tô)
Mỗi tháng tổ chức 2 đợt học và sát hạch cấp giấy phép lái xe
A1: 250.000.đ/hv

3. Hồ sơ nhập học:  Hồ sơ đăng ký học, sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô hạng B1, B2, C mua tại phòng Kế hoạch Đào tạo. Hạng A1 được phát miễn phí.

* Chi tiết xin liên hệPhòng Kế hoạch Đào tạo - Trường Cao đẳng nghề Sông Đà,         
   Địa chỉ: P. Thịnh Lang – TP. Hòa Bình – T. Hòa Bình.
   ĐT: 02183.881.516; 086.944.966; 0396.274.668 (Cô Ngân); 0942.627.019 (Cô Oanh); 
0832.072.516 (Thầy Nam)
          0902.928.386 (Thầy Tráng)Website: www.songda.edu.vn 

Bản quyền thuộc về

Địa chỉ:

Email: * Website: songda.edu.vn