Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật Việt Xô Sông Đà được thành lập ngày 07/11/1985 nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước Liên Xô (cũ)